Të ndërprera ~ Mini SD Card 512MB

Mini SD Card 512MB  Photo

23.00 EUR

Kategoria Specifikacionet
Modeli -
Manufacturer Kingston
Type Compact Mini SD Card
Capacity 512MB